Stowarzyszenie Excalibur

ul. Suwalska 5/7
65-548 Zielona Góra
tel. +48 792026005

 


Licencje/akredytacje Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Excalibur wpisane jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze po numerem ewidencyjnym: 2.08/00050/2015.

Stowarzyszenie jest licencjonowanym ośrodkiem egzaminacyjnym ECCC i może przeprowadzać certyfikowane egzaminy z zakresu Kompetencji Cyfrowych. Certyfikacja ECCC  DC  (Kompetencje Cyfrowe) obejmuje 5 obszarów kompetencyjnych na 3 różnych poziomach (oznaczonych A, B i C). Struktura i zakres merytoryczny Certyfikatu ECCC DIGCOMP wynika z ramy DIGCOMP opublikowanej  przez  EU  w postaci  raportu: Ferrari  A.: DIGCOMP:  A  Framework  for Developing  and  Understanding  Digital  Competence  in  Europe. JRC  Scientific  and  Policy Reports, 2013, 50 p. (http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6359). Więcej informcji na temat egzaminów na stornie www.eccc.com.pl.

Stowarzyszenie jest akredytowanym partnerem ETS Global i w związku z tym posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów językowych ETS zgodnych z ESOKJ kończących się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego posiadane kompetencje językowe zgodne z ESOKJ (np. TOEIC dla języka angielskiego i WiDaF dla języka niemieckiego). Egzaminy ETS to najczęściej zdawane testy certyfikujące na świecie, uznawane przez ponad 9000 uczelni i ponad 14000 firm i organizacji. Więcej informacji na temat egzaminów na stornie ETS Global.

Stowarzyszenie jest Akademią Edukacyjną AEMPA, w której można zdawać prestiżowe międzynarodowe egzaminy certyfikacyjne zgodne z ESOKJ:
-British Council - Aptis z języka angielskiego,
-ILCE CEFR Exam System z języka: niemieckiego, angielskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, japońskiego, mandaryńskiego (chińskiego) i koreańskiego.

 

Oferta Stowarzyszenia:

Bezpłatne Szkolenia językowe:

"Języki branżowe HoReCa" projekt Stowarzyszenia Excalibur współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (01.09.2013-30.06.2015) (WIĘCEJ INFORMACJI)

Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego Śląska współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2017-2018) więcej >

Oferta bezpłatnego wsparcia dla przedsiębiorstw z branży turystycznej:

„Szkolenia dla branży turystycznej” projekt Stowarzyszenia Excalibur współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (01.08.2013-31.07.2014). (WIĘCEJ INFORMACJI)

Oferta bezpłatnego wsparcia dla osób bezrobotnych

Własny biznes nie jest dla wybranych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2016-2018) więcej >

Własny biznes nie jest dla wybranych 2 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2018-2019) więcej >

 

Projekty w ramach EFS realizowane tylko w ramach POKL 2007-2013, które członkowie stowarzyszenia tworzyli, organizowali, koordynowali i przy których pracowali, objęły wsparciem ok 3500 osób z 3 województw. W projektach tych zorg. 6 międzynarodowych konferencji naukowych (trwających 3-4 dni), w których udział brali przedstawiciele z państw: Niemcy, Szwecja, Chorwacja, USA, Kanada, Japonia, Rosja i in., wydano 6 publikacji naukowych, objęto wsparciem w postaci szkoleń ponad 150 przedsiębiorstw z terenu woj. lubuskiego.

To bogate doświadczenie członków Stowarzyszenia świadczy również i przekłada się na doświadczenie samego Stowarzyszenia Excalibur.

 

Stowarzyszenie Excalibur,

jako organizacja non-profit, jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wspierania rozwoju edukacji, kultury, zasobów ludzkich, ekologii, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Siedzibą stowarzyszenia jest Zielona Góra. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Spotkanie założycielskie odbyło się 21 października 2011r., a stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29.11.2011r.

Władze Stowarzyszenia

Zarząd
W skład zarządu Stowarzyszenia Excalibur wchodzą:

Zarząd pracuje zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Excalibur.

Komisja Rewizyjna
W skład komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Excalibur wchodzą:

Komisja rewizyjna pracuje zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Excalibur.

Cele działalności Stowarzyszenia:

Sponsoring Stowarzyszenia

Wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych. Środki finansowe Stowarzyszenie uzyskuje z:

W związku z powyższym poszukujemy sponsorów i reklamodawców! Jeżeli chcielibyście zareklamować się na jednej z organizowanych przez nas imprez, umieścić loga firmowe na naszej stronie internetowej oraz na naszych materiałach związanych z organizowanymi przez nas szeroko pojętymi projektami, lub po prostu zasponsorować nasze Stowarzyszenie - skontaktujcie się z nami!