Stowarzyszenie Excalibur

ul. Suwalska 5/7
65-548 Zielona Góra
tel. +48 792026005

 

Nasza strona dedykowana tematyce kulinarnej:

www.kuchniamateusza.pl

 


Obcenie pracujemy przy projektach:

Własny biznes nie jest dla wybranych 2 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2018-2019) więcej >

 

Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego Śląska współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2017-2018) więcej >

 

Własny biznes nie jest dla wybranych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2016-2018) więcej >

 

Licencje/akredytacje Stowarzyszenia

Aby rozszerzyć swoją ofertę i zapewnić jak najwyższą jakość swoich szkoleń Stowarzyszenie otrzymało akredytację i jest w chwili obecnej licencjonowanym ośrodkiem egzaminacyjnym ECCC. W związku z tym Excalibur może przeprowadzać certyfikowane egzaminy z zakresu Kompetencji Cyfrowych. Certyfikacja ECCC  DC  (Kompetencje Cyfrowe) obejmuje 5 obszarów kompetencyjnych na 3 różnych poziomach (oznaczonych A, B i C). Struktura i zakres merytoryczny Certyfikatu ECCC DIGCOMP wynika z ramy DIGCOMP opublikowanej  przez  EU  w postaci  raportu: Ferrari  A.: DIGCOMP:  A  Framework  for Developing  and  Understanding  Digital  Competence  in  Europe. JRC  Scientific  and  Policy Reports, 2013, 50 p.
(http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6359).
Więcej informcji na temat egzaminów na stornie www.eccc.com.pl.

Stowarzyszenie jest akredytowanym partnerem ETS Global i w związku z tym posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów językowych ETS zgodnych z ESOKJ kończących się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego posiadane kompetencje językowe zgodne z ESOKJ (np. TOEIC dla języka angielskiego i WiDaF dla języka niemieckiego). Egzaminy ETS to najczęściej zdawane testy certyfikujące na świecie, uznawane przez ponad 9000 uczelni i ponad 14000 firm i organizacji. Więcej informacji na temat egzaminów na stornie ETS Global.

Stowarzyszenie jest Akademią Edukacyjną AEMPA, w której można zdawać prestiżowe międzynarodowe egzaminy certyfikacyjne zgodne z ESOKJ:
-British Council - Aptis z języka angielskiego,
-ILCE CEFR Exam System z języka: niemieckiego, angielskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, japońskiego, mandaryńskiego (chińskiego) i koreańskiego.

Stowarzyszenie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Zielonej Górze (2.08/00050/2015).